• Slider

  Odvjetničko društvo

  Rešetar & partneri

  Kontaktirajte nas

 • Slider

  Odvjetničko društvo

  Rešetar & partneri

  Kontaktirajte nas

Obvezno, ugovorno i stvarno pravo


 • Izvansudski i parnični postupci naknade štete
 • Imovinskopravni i vlasničkopravni odnosi
 • Savjetovanje i sastavljanje svih vrsta ugovora

Naplata potraživanja


 • Izvanparnični, parnični i ovršni postupci radi naplate potraživanja
 • Osiguranje tražbine prethodnim i privremenim mjerama
 • Provjera boniteta i statusa imovine dužnika

Osnivanje trgovačkih društava


 • Trgovački sporovi i arbitražni postupci
 • Pravna podrška menadžmentu pri donošenju poslovnih odluka
 • Stečajni postupci
 • Pravna podrška pri osnivanju i preoblikovanju trgovačkih društava

Radno, upravno, porezno pravo


 • Radni sporovi
 • Savjetovanje i izrada akata u radnim odnosima
 • Upravni postupci i upravni sporovi
 • Postupci izvlaštenja
 • Javna nabava

Rešetar & partneri

Kroz više od 30 godina rada, kroz ovaj odvjetnički ured vježbeničku praksu je prošlo i uspješno završilo niz osoba, koje su sada ili u mirovini ili su suci, sudski savjetnici, odnosno odvjetnici ili predavači na fakultetu.

VIŠE O NAMA KONTAKT
Rešetar & partneri

Pravne usluge

Obvezno i stvarno pravo


Izvansudski i parnični postupci naknade štete
Imovinskopravni i vlasničkopravni odnosi
Zemljišnoknjižni postupci
Savjetovanje i sastavljanje svih vrsta ugovora

Naplata potraživanja


Izvanparnični, parnični i ovršni postupci radi naplate potraživanja
Provjera boniteta i statusa imovine dužnika

Pravo trgovačkih društava


Trgovački sporovi i arbitražni postupci
Osnivanje trgovačkih društava, poslovni ustroj i poslovna restrukturiranja
Pravna podrška menadžmentu pri donošenju poslovnih odluka
Stečajni postupci
Postupci javne nabave

Radno, upravno i porezno pravo


Radni sporovi
Savjetovanje u radnim odnosima
Izrada akata i odluka iz područja radnog prava

Zdravstveno pravo


Pravna podrška za osnivanje svih organizacijskih oblika zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Postupci naknade štete u medicini
Izrada konstitutivnih i drugih akata za sve zdravstvene ustanove
Postupci preoblikovanja, preuzimanja i pripajanja zdravstvenih subjekata

Statusna prava građana


Obiteljsko pravo
Nasljedno pravo
Državljanstvo i ostvarivanje prava stranaca

Ugovorno pravo


Izrada svih vrsta ugovora
Savjetovanje i sudjelovanje pri sklapanju pravnih poslova

Kazneno i prekršajno pravo


Obrana u kaznenim i prekršajnim postupcima
Zastupanje oštećenika i privatnih tužitelja
 

Međunarodno pravo


Sporovi s međunarodnim elementom
Međunarodna arbitraža
Pravo međunarodnih ugovora
Postupci pred Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu i Europskim sudom pravde u Luxembourgu